Menu Sluiten

Voor Professionals

Wat kan de Buurtsportcoach Transvaal voor u doen als zorgprofessional?
Op dit moment voldoen te weinig volwassenen in Transvaal aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op verschillende ziektes, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2, maar ook op overgewicht, eenzaamheid en een te hoge bloeddruk.

De Buurtsportcoach heeft als doel om de inwoners van de wijk in beweging te krijgen en te houden door ze aan te laten sluiten bij het bestaande beweegaanbod binnen en rondom de wijk Transvaal. Om zoveel mogelijk mensen van deze doelgroep te bereiken, is een nauwe samenwerking met de zorgprofessionals in de wijk van belang.

Heeft u patiënten die gebaat zijn bij meer bewegen en een gezondere leefstijl? Dan kunt u die doorverwijzen naar Buurtsportcoach Iris. Zij zal samen met de patiënt kijken naar een passend beweegaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeftes van de patiënt. De Buurtsportcoach heeft een goed overzicht van het bestaande beweegaanbod in de buurt met de daarbij behorende kosten en mogelijkheden. Daarnaast zet de Buurtsportcoach zich in om het bestaande aanbod uit te breiden met nieuwe activiteiten naar behoefte van de buurtbewoners. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onder andere diverse sport-, buurt-, onderwijs- en welzijnsorganisaties.

Wie kunt u doorverwijzen of aanmelden bij de Buurtsportcoach?

  • Bewoners die structureel onvoldoende bewegen (volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen)
  • Bewoners die verhoogde gezondheidsrisico’s lopen door hun ongezonde leefstijl
  • Bewoners die al gezondheidsklachten hebben, fysiek en/of mentaal
  • Bewoners die meer willen bewegen, maar niet weten waar ze terecht kunnen

Aanmelden van patiënt
De Buurtsportcoach gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw patiënt. Na uw doorverwijzing naar de Buursportcoach zal uw patiënt uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek zal er gekeken worden naar de behoeftes en wensen van de patiënt en gaat de Buurtsportcoach samen met de buurtbewoner op zoek naar een passende beweegactiviteit.

Heeft u vragen wat betreft de aanmelding of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek dan kunt u altijd even contact opnemen met Buurtsportcoach Iris de Groot via e-mail of per telefoon: 06-41689769

WhatsApp chat